ecdL DVD

Komplet obuhvata 7 multimedijalnih kurseva: ecdL#1 Osnove računarske tehnologije / PC računari. ecdL#2 Korišćenje računara / Windows XP. ecdL#3 Pisanje i obrada teksta / Word 2003. (više…)
Detaljnije
Postavljeno u ecdL

Korišćenje računara

Windows XP je još uvek vrlo popularna verzija operativnog sistema za PC računare. Ovaj kurs će vas upoznati sa svim njegovim novitetima. Lekcije obrađuju promene na korisničkom interfejsu, nove funkcije u okviru Start menija, upotrebu noviteta kao što su Restore Point i Remote Desktop itd. (više…)
Detaljnije
Postavljeno u ecdL

Osnove Interneta

Kurs Interneta-a je namenjen svima koji se prvi put susreću sa globalnom računarskom mrežom. Koristeći ovaj kurs korisnik se kroz jedanaest poglavlja upoznaje sa svim aspektima upotrebe Interneta i njegovih prednosti. (više…)
Detaljnije
Postavljeno u ecdL