Outlook 2003

Outlook03

Preuzmite kurs

Na ovom kursu ćete naučiti kako se koriste sve funkcije Outlook-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnove tehnike rada sa elektronskom poštom a zatim slede i lekcije u kojima se obrađuju teme kao što su organizacija poruka, rad sa kontaktima, upotreba potpisa itd. Pored toga, kurs obuhvata upotrebu rokovnika tj. planiranje i zakazivanje sastanaka, korišćenje podsetnika, praćenje zadataka, zaštitu poruka itd.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Početak
  Pregled radnog okruženja, Osnove elektronske pošte, Obeležavanje bojama, Junk E-mail, Prilagođavanje Outlook-a, Korišćenje satnice, Sortiranje stavki
 • Kontakti
  Navigacija, Dodavanje i brisanje, Importovanje, Organizacija kontakata, Štampanje informacija
 • Formatiranje i podešavanje
  Opcija AutoSignature, Izbor E-mail editora, Formatiranje poruka, Važnost i osetljivost, Menjanje podešavanja, Podešavanje isporuke
 • Rukovanje porukama
  Prosleđivanje i obeležavanje poruka, Arhiviranje pošte, AutoName provera, Opoziv poruke, Pronalaženje poruka, Home Page folder, Rad van mreže, Konfigurisanje Outlook-a
 • Upravljanje informacijama
  Eksportovanje informacija, Kreiranje formulara, Korišćenje dnevnika, Korišćenje beleški
 • Korišćenje kalendara
  Zakazivanje sastanaka, Podešavanje podsetnika, Štampanje kalendara, Dozvole za raspodelu, Raspodela i pristup kalendaru, Višednevni događaji
 • Raspored sastanaka
  Zakazivanje sastanaka, Planiranje sredstava, Predlaganje nove satnice, Obnavljanje zahteva, Prihvatanje i odbijanje zahteva, Otkazivanje sastanka, Sastanak na mreži, Provera statusa
 • Rukovođenje zadacima
  Kreiranje novih zadataka, Periodični zadaci, Sastanci iz zadataka, Pregled zadataka, Dodeljivanje zadataka, Prihvatanje i odbijanje zadataka, Izmene detalja zadatka, Delegiranje zadataka, Pregled dodeljenih zadataka, Slanje informacija o zadatku
 • Prilagođavanje i druge funkcije
  Sigurnost i enkripcija, Konfigurisanje Dial-up-a, Meniji i tulbarovi, Slanje telefaksa, News grupe, Korišćenje instant poruka, Daljinsko preuzimanje

Multimedijalni kurs Outlook 2003 po ceni od  600.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi600,00 Din.