Excel 2007

Excel2007

Preuzmite kurs

Kurs Excel 2007 će vam pomoći da savladate upotrebu najnovije verzije programa za tabelarna proračunavanja. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su unos podataka i formula. Zatim slede lekcije koje su posvećene analizi rezultata, njihovom oblikovanju i štampanju. Na kraju kursa ćete savladati upotrebu šablona, lista i drugih raspoloživih funkcija.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Početak
  Zašto koristiti radnu tabelu? Šta je novo u Excel-u 2007? Šta je traka (Ribbon)? Dugme Microsoft Office
 • Podešavanje Excel-a 2007
  Šta je na traci? Šta sadrže odeljci trake? Prilagođavanje trake, Prilagođavanje Microsoft Office dugmeta
 • Rad sa dokumentima
  Otvaranje starog dokumenta, Dodavanje i brisanje radnih listova, Dodavanje i brisanje ćelija, Zamrzavanje delova radnog lista
 • Osnovno formatiranje
  Širina i visina, Formatiranje numeričkih vrednosti, Poravnanje sadržaja, Rad sa fontovima, AutoFilter, Formatiranje u tabelu
 • Napredno formatiranje
  Uklanjanje duplikata, Šta je uslovno formatiranje? Primena uslovnog formatiranja, Promena pravila za uslovno formatiranje, Pretvaranje teksta u kolone, Funkcija Data validation
 • Upotreba šablona i stilova
  Šabloni, Stilovi, AutoFormat
 • Rad sa listama
  Pretvaranje liste u tabelu, Pretvaranje teksta u kolone, Sortiranje i grupisanje, Kreiranje zbirnog izveštaja
 • Pregled radnog lista
  Provera sadržaja, Unos komentara
 • Deljenje dokumenta
  Zaštita radnog lista, Deljenje radnog lista, Praćenje promena
 • Štampanje radne knjige
  Priprema za štampanje, Funkcija Print Preview, Odeljak Page Layout, Prelom stranice, Prikaz Page Layout, Zaglavlja i fusnote
 • Poboljšanje radnog lista
  Dodavanje teme, Podešavanje stranice, Scale to Fit, Opcije radnog lista, Unos slika
 • Upotreba šablona
  Upotreba šablona
 • Rad sa ekranom
  Prikazivanje radne knjige, Sakrivanje i zumiranje, Podeljeni okviri, Ostale opcije prikaza
 • Unos podataka iz drugih programa
  Unos podataka iz Access-a, Upotreba čarobnjaka za tekst
 • Pronalaženje i zamena podataka
  Dugme Find end Select, Funkcija Find and Replace, Uklanjanje duplikata
 • Rad sa formulama
  Šta su formule? Redosled operacija, Relativne i apsolutne reference, Novi odeljci sa funkcijama
 • Rad sa osnovnim funkcijama
  Šta su funkcije? AutoSum, Minimum, Trim, Left

Multimedijalni kurs Excel 2007 po ceni od 1.200.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi1,200,00 Din.