Access 2010 noviteti

Access2010
Preuzmite kurs

Ovaj kurs će vam pomoći da savladate sve novitete Access-a 2010 i postanete još produktivniji. Početne lekcije obuhvataju pregled novog radnog okruženja i nove alatke za oblikovanje baze. Zatim slede lekcije koje su posvećene novim funkcijama za rad sa formularima i izveštajima, primeni navigacionih formi i kreiranju makroa. Na kraju kursa ćete naučiti kako se radi sa eksternim podacima i povezuje na SharePoint server.

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Uvod
  Dobrodošlica, Upotreba fajlova za vežbu, Razlike između Access-a 2007 i 2010
 • Novo radno okruženje
  Backstage view, Odobravanje poverljivih dokumenata, Unapređena traka sa alatkama, Funkcija Application Parts
 • Nove funkcije za rad sa tabelama
  Poboljšanje strukture, Upotreba QuickStart polja, Kreiranje proračunatih polja
 • Karakteristike formulara i izveštaja
  Layout view, Navigacione forme, Primena uslovnog formatiranja
 • Makroi
  Macro Designer, Pokretanje makroa

Multimedijalni kurs Access 2010 noviteti po ceni od 900.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi900,00 Din.