ecdL DVD

ecdL_DVD

Komplet obuhvata 7 multimedijalnih kurseva:

ecdL#1 Osnove računarske tehnologije / PC računari.
ecdL#2 Korišćenje računara / Windows XP.
ecdL#3 Pisanje i obrada teksta / Word 2003.
ecdL#4 Izrada tabličnih proračuna / Excel 2003.
ecdL#5 Relacione baze podataka / Access 2003.
ecdL#6 Izrada prezentacija / Powerpoint 2003.
ecdL#7 Osnove Interneta / WWW i E-mail.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Osnove informatičke tehnologije
  Ovaj kurs je namenjen apsolutnim početnicima. Početne lekcije obrađuju osnovne pojmove čemu služe pojedine komponente računara šta je hardver a šta softver i kako sve to zajedno funkcioniše.
 • Korišćenje računara
  Windows XP je nova verzija napopularnijeg operativnog sistema za PC računare. Ovaj kurs će vas upoznati sa svim njegovim novitetima.
 • Pisanje i obrada teksta
  Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada kao što su izbor formata unos i formatiranje teksta korišćenje menija. Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija tabela korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata izradom sadržaja indeksa upotrebom makroa itd.
 • Izrada tabličnih proračuna
  Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada kao što su kreiranje baze formulara za unos podataka i izveštaja. Zatim slede lekcije koje su posvećene pronalaženju podataka definisanju upita prenosu podataka iz drugih aplikacija i Web-a itd.
 • Relacione baze podataka
  Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada kao što su kreiranje baze formulara za unos podataka i izveštaja. Zatim slede lekcije koje su posvećene pronalaženju podataka definisanju upita prenosu podataka iz drugih aplikacija i Web-a itd.
 • Izrade prezentacija
  PowerPoint 2003 vam omogućava da lako i brzo kreirate atraktivne prezentacije. Na ovom kursu ćete naučiti kako se kreiraju slajdovi unose tekstovi i ilustracije. Pored toga lekcije obuhvataju i napredne tehnike kao što su primena šablona zvučnih i vizuelnih efekata unos tabela i grafikona.
 • Osnove Interneta
  Kurs Interneta je namenjen svima koji se prvi put susreću sa globalnom računarskom mrežom. Koristeći ovaj kurs korisnik se kroz jedanaest poglavlja upoznaje sa svim aspektima upotrebe Interneta i njegovih prednosti.

Multimedijalni kurs ecdL DVD po ceni od 3.000.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi3,000,00 Din.