Windows XP

WinXP
Preuzmite kurs

Windows XP je još uvek vrlo popularan  među korisnicima PC računara. Ovaj kurs će vas upoznati sa svim njegovim karakteristikama. Lekcije obrađuju promene na korisničkom interfejsu, nove funkcije u okviru Start menija, upotrebu noviteta kao što su Restore Point i Remote Desktop itd.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Uvod u Windows XP
  Uvod, Navigacija na Desktop-u, Upotreba Start menija, Upotreba Taskbar-a, Upotreba ikona, Isključivanje računara
 • Okviri (Windows)
  Otvaranje okvira, Minimiziranje okvira, Promena veličine okvira, Skrolovanje, Zatvaranje okvira
 • Fajlovi
  Upotreba Windows Explorer-a, Pronalaženje fajlova, Otvaranje fajlova, Čuvanje fajlova, Brisanje fajlova
 • Folderi
  Kreiranje foldera, Promena imena foldera, Pomeranje foldera, Premeštanje faljova, Brisanje foldera
 • Traženje pomoći
  Help i Support Center, Pomoć sa strane
 • Izgled ekrana
  Prilagođavanje Desktop-a, Prilagođavanje Start menija, Podešavanje Taskbar-a
 • Programi
  Prethodno instalirani programi, Pregled WordPad-a, Upotreba Toolbar-a, Komande Save i Save As, Novi ili postojeći dokument
 • Rad sa folderima
  Pregled foldera, Načini za prikazivanje, Opcije za foldere
 • Control Panel
  Category prikaz, Parametri miša, Sistemski parametri, Rešavanje problema, Internet, Pomoć u pronalaženju podataka, Korisnički nalozi
 • Hardware i Software
  Dodavanje novih uređaja, Uklanjanje uređaja, Dodavanje i uklanjanje programa, Download programa
 • Sistemski alati
  Backup podataka, Restore podataka, Defragmentacija diska, Čišćenje diska, Task Manager, File and Setting Wizard, Computer Management Console
 • Povećana produktivnost
  Pomoć sa daljine, Informacije o računaru, Oporavak sistema
 • Mobilni alati
  Smanjeni utrošak energije, Aktiviranje Remote Desktop-a, Upotreba Remote Desktop-a
 • Windows Messenger
  .NET Passport, Instant poruke, Saradnja na dokumentima, Video konferencije

Multimedijalni kurs Windows XP po ceni od 600.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi600,00 Din.