3D Studio MAX animacija

MAX#2

Preuzmite kurs

3D Studio MAX predstavlja najčešće korišćeni program iz oblasti 3D modelovanja na PC računarima. Ovaj kurs će vas detaljno upoznati sa svim njegovim funkcijama vezanim za kompoziciju scene, rendering i animaciju. Naučićete kako se koriste svetla, kamere i materijali. Kako se renderuje slika i kako se kreira animacija, koristi kinematika, specijalni efekti itd.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Kompozicija scene
  Target tip kamere, Free tip kamere, Alati za Camera pogled, Target Spot svetlo, Free Spot svetlo, Target Direct svetlo, Free Direct svetlo, Omni svetlo, Ambijentalno svetlo
 • Materijali
  Material Editor, Material Editor dijalog, Material/Map Browser, Standardni materijali, Basic Parameters, Rollout Extended Parameters, Rollout dodavanja tekstura, Materijali i teksture, Interface mapa, Dodavanje materijala, Tipovi materijala
 • Renderovanje scene
  Render Scene dijalog, Common parametri rendera, Scanline Rollout, Pokretanje Render-a, Izlazni formati
 • Efekti okruženja
  Volume Light efekat, Volume Fog efekat, Fog efekat, Mape okruženja, Combustion efekat
 • Helper objekti
  Dummy objekat, Grid objekat, Point pomoćni objekat, Tape pomoćni objekat, Protractor pomoćni objekat, Compas pomoćni objekat
 • Uvod u animaciju
  Šta je animacija? Šta su Keyframe-ovi, Animacione kontrole, Kreiranje jednostavne animacije, Kreiranje Preview-a, Vrste animacionih kontrola, Track View Interface, Edit Key mod, Edit Time mod, Edit Ranges mod, Position Ranges mod, Fuction Curves mod, Primena Track View-a
 • Motion panel kao kontroler pokreta
  Trajectory Motion kontroler, Motion kontroler, Upotreba trajektorij,a Dodavanje kontrola pokreta, Primer dodavanja kontrola, Trajektorije – vežba
 • Inverzna kinematika i povezivanje
  Pivot tačke, Link Info dugme, Inverzna i prednja kinematika, Animacija i inverzna kinematika
 • Specijalni efekti
  Space Warp-ovi, Čestični sistemi, Morfovanje objekata, Plug-inovi za 3D Studio Max, Scena sa animaciom I deo, Scena sa animaciom II deo, Scena sa animaciom III deo, Scena sa animacijom IV deo

Multimedijalni kurs 3D Studio MAX animacija po ceni od 900.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi900,00 Din.