3D Studio MAX modelovanje

MAX#2

Preuzmite kurs

3D Studio MAX predstavlja najčešće korišćeni program iz oblasti 3D modelovanja na PC računarima. Ovaj kurs će vas detaljno upoznati sa svim njegovim funkcijama vezanim za modelovanje 3D objekata. Naučićete kako se koriste osnovne geometrijske forme, kako se iz 2D oblika kreiraju trodimenzionalna tela, šta su NURBS, 3D Motion Tracking itd.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Uvod
  Uvod, Novine u 3D Max-u 3.0, Tehnički zahtevi, Podešavanje rezolucije, Uvodna podešavanja
 • Pripreme za početak
  Pravljenje nove scene, Način prikazivanja objekata, Dodavanje i brisanje objekata, Menjanje imena i boje objekata
 • Sistem menija
  File meni, Edit meni, Tool meni, Group meni, Views meni, Rendering meni, Track View meni, Shematic View meni, Customize meni, MAX Script meni, Help meni
 • Toolbar 1
  Help dugme, Undo i Redo, Select and Link alatka, Unlink Selection alatka, Bind to Space Warp alatka, Select object alatka, Region alatka, Selection Filter meni, Select by Name, Select and Move alatka, Select and Rotate alatka, Scale alatka
 • Toolbar 2
  Koordinatni sistemi, Pomeranje centra transformacije, X Y i Z-ose, Inverse Kinematic alatka, Mirror Selected Object, Array alatka, Snapshot alatka, Spacing Tool alatka, Align i Align to View alatka, Named Selection Set meni, Open Track View dugme, Material Editor dugme, Render opcije
 • Command panel
  Command panel, Create panel, Modify panel, Hierarchy panel, Motion panel, Display panel
 • Ostale kontrole
  Podešavanje Interface-a, Ort i perspektivni pogledi, Tekstualni meniji za poglede, Alati za poglede, Animaciona dugmad, Animate dugme, Time Slider, Snap Toggle alatka, Koordinate i Lock dugme, Degradation Override dugme, Crossing/Window Selection, Lock Selection Set, Status Bar polje
 • 3D objekti
  Standardni objekti, Produženi objekti, Compaund objekt, Patch Grid objekti, NURBS površine
 • Shapes i Loft objekti
  Shape dugme, Loft objekti
 • Precizno crtanje
  Podešavanje mernih jedinica, Podešavanje rešetke, Primena Snap alatke, Numeričko kreiranje objekata, Helpers objekti
 • Upotreba Object Stack-a
  Uvod u Modify Panel, Dodavanje modifikatora, Show and result toggle, Make unique dugme, Uklanjanje modifikatora, Edit Stack dugme, Modifier Stack Rollout
 • Promena geometrije
  Menjanje parametara, Kloniranje objekata, Modifikovanje objekata, Transformacione funkcije, Bend modifikator, Twist modifikator, Taper modifikator, Noise modifikator, Prilagođavanje modifikatora, Promena oblika objekata
 • Transformacija i modifikovanje objekata
  Biranje modifikatora, Menjanje modifikatora, Sub-Object dugme
 • Izmene 3D Shape i Loft objekata
  Izmene oblika, Extrude modifikator, Lathe modifikator, Složeniji Loft objekti, Izmene Loft objekata, Deformacione krive, Rezime Loft objekata
 • Izmene objekata na različitim nivoima
  Editovanje Mesh objekata, Patch editovanje, Spline editovanje, NURBS editovanje, Rezime editovanja objekata

Multimedijalni kurs 3D Studio MAX modelovanje po ceni od 900.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi900,00 Din.