AutoCAD 3D modelovanje

Preuzmite kurs

AutoCAD je apsolutno najrasprostranjeniji program za projektovanje uz pomoć računara – CAD.
U lekcijama koje slede ću vam pokazati kako se modeluje složeni arhitektonski objekat. Pri tome ćete naučiti kako se iz običnih linija formiraju prostorne strukture, prave otvori i konstruiše stepenište. Takođe ćete savladati i tehnike koje se odnose na oblikovanje krovova i okolnog terena.

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Uvod
  Dobrodošlica, Upotreba fajlova za vežbu, Neophodno predznanje, Prikupljanje neophodnih podataka, Raspoređivanje fasada i preseka, Brisanje i čišćenje crteža
 • Modelovanje prizemlja
  Kreiranje zatvorenih kontura, Navigacija u 3D, Rotacija objekata u prostoru, Usklađivanje elemenata u 3D, Pretvaranje kontura u zidove, Dodavanje parapeta, Izvlačenje delova enterijera, Dodavanje nadvratnika, Kreiranje zakrivljenih segmenata, Plafon, Ploča prizemlja
 • Vrata prozori i stepenište
  Zastakljena vrata, Prozori, Stepenište, Rad sa podobjektima (subobjects), Stepenište iz osnove, Ograda koja prati 3D putanju
 • Modelovanje terena
  Oblikovanje dvorišta, Modelovanje nagnutog terena, Praćenje topografskih linija, Povezivanje kontura
 • Modelovanje drugog sprata
  Pretvaranje plafona u pod, Pešačka staza, Zidovi sprata, Popunjavanje praznina, Skraćivanje zidova, Skiciranje krova, Kopiranje žičanog okvira, Dodavanje nadvratnika, Oblikovanje 3D objekata
 • Dodavanje krova
  Kreiranje unutrašnjih elemenata, Isecanje otvora, Specijalni prozori, Dvorišni zid, Kopiranje prozora na spratu, Krovne površine, Pokrivanje aneksa
 • Modelovanje kule
  Zidovi kule, Krovna konstrukcija, Popunjavanje zidne mase, Krov od 3D poli linija, Dodavanje zidova, Isecanje proreza, Modelovanje prozora 1. deo, Modelovanje prozora 2. deo, Zidovi kule, Krov kule

Multimedijalni kurs AutoCAD 3D modelovanje po ceni od 1.800.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi1,800,00 Din.