AutoCAD napredne tehnike

Preuzmite kurs

AutoCAD je apsolutno najrasprostranjeniji program za projektovanje uz pomoć računara – CAD.
Ovaj kurs je namenjen onima koji žele da još bolje savladaju njegove mogućnosti a to znači da vas čekaju i složenije funkcije kao što su dodavanje teksta, šrafiranje, crtanje kotnih linija, upotreba blokova, kreiranje tabela i štampanje crteža.

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Šrafiranje i gradijenti
  Šrafiranje (Hatch), Ručno određivanje granica, Gradijenti, Menjanje granica šrafure
 • Pisanje
  Tekstualni stilovi, Običan tekst, Višelinijski test, Poravnanje tekstualnih objekata
 • Kotiranje
  Merenje rastojanja i površine, Dodavanja kotnih linija, Izmena postojećih kota, Izmena kotnog stila, Kreiranje podstilova, Privremena promena stila, Multileader-i
 • Upravljanje objektima i slojevi
  Sakrivanje i izdvajanje objekata, Razmera isprekidanih linija, Kreiranje slojeva, Upotreba Layer pomoćnog menija, Specijalni alati za slojeve, Čuvanje statusa Layer-a, Raspored prikazivanja objekata
 • Upotreba postojećeg sadržaja
  Rad sa grupama, Kreiranje i upotreba blokova, ByLayer i ByBlock osobine, Redefinicija blokova, Razbijanje blokova, Kreiranje dinamičkih blokova, Sadržaj eksternih fajlova, Zamena lokalnih blokova
 • Atributi i tabele
  Kreiranje simbola sa tekstom, Definicija atributa, Kreiranje bloka sa atributima, Kreiranje tabele,  Oblikovanje teksta na tabeli, Popunjavanje tabele
 • Eksterne reference
  Eksport objekta u fajl, Povezivanje eksternih referenci, Menjanje referenci, Isecanje referenci, Ispravljanje referenci, Uklanjanje referenci
 • Layout-i i natpisi
  Kreiranje Layout-a, Podešavanje Viewport-a, Zaključavanje Viewport-a, Zamrzavanje Layer-a u Viewport-u, Blok za obeležavanje crteža, Promenjivi natpisi i kotne linije
 • Štampanje crteža
  Štampanje iz Layout-a i Model Space-a, Slanje podataka – eTransmit, Online deljenje fajlova, Publikovanje višestrukih listova

Multimedijalni kurs AutoCAD napredne tehnike po ceni od 1.800.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi1,800,00 Din.