Corel 12

Corel12

Preuzmite kurs

Corel 12 predstavlja moćan alat za izradu svih ilustracija. U njemu se na jedinstven način kombinuje rad sa vektorskom i rasterskom grafikom. Ovaj kurs će vas za kratko vreme upoznati sa svim njegovimfukcijama od podešavanja njegovih parametara do primene specijalnih efekata.

Kurs obuhvata sledeće teme:

 • Šta je novo?
  Smart Drawing, Dynamic Guides, Eksportovanje u Microsoft Office, Alatka Eyedropper, Kreiranje PDF dokumenta, Umetanje (Importing)
 • Osnove Corel-a 12
  Podešavanje stranice, Navigacija unutar dokumenta, Osnovna terminologija
 • Kreiranje i selekcija
  Crtanje i menjanje objekata, Crtanje pravih i krivih linija, Selektovanje objekata, Dupliciranje objekata
 • Upotreba simbola
  Simboli, Grupisanje objekata
 • Oblici i boje
  Rad sa čvorovima i putanjama, Popunjavanje površina, Menjanje okvira, Transformisanje kontura
 • Rad sa tekstom
  Artistic Text, Paragraph Tex,t Text on a path, Specijalni znaci
 • Specijalni efekti
  Blend Tool, Contour Tool, Envelope Tool, Drop Shadow Tool, Transparency Tool
 • Upotreba slojeva
  Slojevi (Layers), Opcije slojeva
 • Pomoćni programi
  Photo-paint, R.A.V.E.

Multimedijalni kurs Corel 12 po ceni od 1.800.- din
možete naručiti ako popunite sledeću narudžbenicu ili pređete u Prodavnicu

Narudžbenica

Ukupna vrednost vaše narudžbe iznosi1,800,00 Din.