Komplet kurseva za WEB DesignWEB Design, WordPress, HTML 4, Dynamic HTML, Java, JavaScript

Cena za jedan kurs je 900.- din a za komplet od svih 6 kurseva 3.600.- din

Izaberite željene kurseve i unesite vaše podatke

Ukupna vrednost naručenih kurseva iznosi0,00 Din.

Podaci o naručiocu: